Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
170
zen vielen in puin en honderde inwoners kwamen oni
het leven of werden deerlijk verminkt. Zoo spoedig mo-
gelijk was Lodewijk op de plaats van het ongeluk, en
won door zijn deelneming en ijverige bemoeiingen aller
hart. Ook in andere opzichten zocht hij zich de gene-
gen zijner nieuwe onderdanen te verwerven. Zijn broeder
had bij al de ontwerpen tot uitbreiding van zijn macht
geen krachtiger tegenstander dan Engeland. Om ook
dit land zijn wil te doen volgen, verbood de Kei-
zer in alle rijken, die van hem eenigszins afhankelijk
waren, allen handel met Engeland. Langs de geheele
kust van Europa moesten de havens voor de Engelschen
gesloten zijn. Ook het koningrijk Holland — dit sprak
van zelf — werd aan dit stelsel, het continentaal
stelsel genoemd, onderworpen, en daarmede de laat-
ste slag aan den reeds zoo kwijnenden handel gegeven.
Lodewijk, die wist, hoe zeer dit verbod ons benadeelde,
liet oogluikend den handel met Engeland, die toen op
bedekte wijze, door smokkelhandel, gedreven werd, toe;
maar hij haalde zich door deze en andere handelingen
ten beste zijner onderdanen, het ongenoegen zijns broeders
op den hals. Toen nu de Engelschen een landing in
Zeeland beproefden en daar wel werden afgeslagen, maar
toch aanmerkelijke schade aanrichtten, liet Napoleon zijn
broeder bij zich te Parijs komen, overlaadde hem met
beleedigingen en nam hem een aanzienlijk gedeelte van
het Zuiden des lands af. Lodewijk, hierdoor verbitterd, deed
afstand van de regeering ten behoeve zijns zoons en vertrok
naar Duitschland. Een week daarna vernietigde Napoleon
dien afstand, verklaarde Holland, als slechts een aanslib-
bing van fransche rivieren zijnde, rechtmaiig aan Frank-
rijk te behooren en lijfde ons land met het Keizer-
rijk in.