Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
169
regel werd aan Schimmelpenninck herinnerd, dat hij door den
Keizer regeerde en alleen diens wil had te volgen. ïe
midden van al de moeiten en zorgen, die hem de regee-
ring veroorzaakte, sloeg de Raadpensionaris toch ookjiet
oog op de dringende behoefte aan beter onderwijs voor
de jeugd. Hij stelde een wet op dat onderwijs samen,
die den grondslag geworden is van het onderwijs in ons
Vaderland, gedurende ruim vijftig jaren, en waaraan
Nederland de algemcfne verspreiding van kennis, ook
onder de geringste volksklassen, te danken heeft. In 1806
begreep Napoleon, dat het beter was met ons land te
doen, gelijk hij reeds met andere landen gedaan had.
Omdat Schimmelpenninck eenigen tijd aan een oogziekte
leed, verklaarde hij hem ongeschikt, om verder het bestuur
waar te nemen, en noodzaakte hij ons, om met een
plechtig gezantschap hem te verzoeken, zijn broeder Lode-
wijk Napoleon als Koning van Holland te willen aan-
stellen. Uit vrees, dat de Keizer ons geheel met zijn
rijk zou vereenigen, moest men toegeven, cn het verzoek
werd gedaan. Lodewijk Napoleon, broeder des Keizers,
werd Koning van Holland.
IL
Lodewijk Napoleon meende het goed en deed zijn best
om zich aangenaam te maken; alleen was hij zeer spil-
ziek, een gebrek, dat dubbel drukte bij den allerongnn-
stigsten toestand onzer schatkist. Dat hij het goed
meende, toonde hij bij den ontzettenden ramp, die Leiden
in dien tijd trof. Daar sprong namelijk op het midden
van den dag en in het schoonste gedeelte der stad een
kruitschip met 30000 ponden kruit geladen. Ontzettend
was de uitwerking. Geheele rijen van de schoonste hui-