Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
.167
Eepubliek deden kennen, zooals de Provinciale Staten,
de Eaad van State en dergelijke opgeheven, en daar-
voor andere met den naam van Commité's voor het
algemeen welzijn, voor de krijgszaken, voor de geldmid-
delen, enz. in de plaats gesteld; maar hoe men nu eigen-
lijk den geheelen regeeringsvorm zou inrichten, daarover
kon men het volstrekt niet eens worden. En bij deze
verdeeldheid^ was men tevens genoodzaakt den franscheu
bevrijders naar de oogen te zien en niets te bepalen ^
zonder dat het hun goedkeuring wegdroeg. Eindelijk
raakte men in 1801 met een regeeringsvorm gereed,
waarbij de oude grenzen der provinciën behouden bleven,
en een uitvoerend bewind van 12 met een wetgevend
lichaam van 35 leden werd vastgesteld. De oorlog met
Engeland eindigde daarop in het volgende jaar 1803 met
den vrede te Amiens, waarbij wij, door de groote be-
kwaamheden van onzen gezant Eutger Jan Schimmel-
penninck, vrij voordeelige bepalingen verkregen, onder
anderen ook, dat al onze Oost-Indische bezittingen, uitge-
nomen Ceylon, weêr terug gegeven zouden worden.
Met hernieuwden moed werden nu de koopvaardij-
schepen, zoolang in de havens opgesloten, naar de Oost-
zee en naar Indië uitgezonden. Meer dan 40000 schepen
verlieten het land om de kostbare indische waren, gelijk
weleer, naar Europa te halen. Zij werden dan ook rijke-
lijk bevracht en voerden voor millioenen naar 't Vader-
land terug. Maar — eer zij onze havens bereiken konden ,
was de oorlog met Engeland op nieuw uitgebarsten, en
zij vielen allen, op slechts zeer weinige na, in handen
des vijands.
In Frankrijk had intusschen een groote verandering
plaats gehad. Een zeer bekwaam man, uitmuntende in groote