Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
166
heirleger van Franschen kwam hier naar toe, om zich
ten koste der ingezetenen te verrijken; talrijke leger-
korpsen van slecht gekleede soldaten werden herwaarts
gezonden, om behoorlijk gekleed en ruim onderhouden te
worden; onze magazijnen werden als gemeen goed door
de fransche broeders beschouwd en spoedig geledigd,
en wij medegesleept in hun oorlog met Engeland, daar
dit land ons nu voortaan — gelijk het dan ook inder-
daad was — als onafscheidelijk met Frankrijk verbonden
beschouwde. Die oorlog met Engeland inzonderheid kostte
ons millioenen. Alle handel stond stil; geen schepen
konden meer worden uitgezonden; die rijk geladen terug
kwamen, zoo als de zoogenoemde Oost-Indische retour-
vloot ter waarde van 10 millioen, vielen in de handen der
Engelschen. Terwijl in 1790 nog 2200 Hollandsche schepen
door de Sond voeren, Eag men daar in 1796 slechts één
schip onder Hollandsche vlag. Onze Oost- en West-Indische
bezittingen gingen hand over hand verloren ; de Oost-
Indische Compagnie hield op te bestaan, en toen met
groote krachtsinspanning, een vloot van 16 oorlogssche-
pen was uitgerust, werd deze vloot bij Kamperduin niet
alleen verslagen, maar moest zich de Admiraal de Winter,
wat nog nimmer met een Hollandsch Admiraal was ge-
schied, met hel grootste deel aan den vijand overgeven.
Twee jaren daarna deden de Engelschen en Eussen een
inval in Noord-Holland; zij werden wel teruggeslagen,
maar het overige van onze vloot namen zij mede, daar het
scheepsvolk, nog grootendeels Oranjegezind, weigerde
tegen hen te vechten. En onder al die verliezen en
tegenspoeden was men in voortdurenden strijd met elk-
ander, hoe men nu toch de regeering zou inrichten. Wel
werden vele verkeerdheden van vroeger afgeschaft, en ook
de hooge staatslichamen, die wij u onder de vroegere