Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
zielen één persoon verkiesbaar is. Terwijl aan het lid-
maatschap der Tweede Kamer een jaarwedde van ƒ 2000
verbonden is/genieten de leden der Eerste Kamer slechts
vergoeding voor reis- en verblijfkosten.
Alzoo hebben wij nagegaan, door wie en op hoedanige
wijze de Staten-Generaal is zamengesteld. Wij willen
zien, hoe deze Hooge Staatsvergaderingen tot heil de>
Lands werken.
Verbeeldt u in 's Gravenhage te zijn. Deze gemeente
is aangewezen als de Residentie des Konings en de zetel
van de Hooge Regeering. Hier wonen de Ministers, en
hier worden ook de Vergaderingen der Staten-Generaal
gehouden. Wij treden de vergaderzaal der Tweede Kamer
in. Hier in dit gedeelte mogen wij vrij komen zien en
luisteren, —■ de zaken des Lands worden in het openbaar
behandeld. Gij ziet hier de leden der Tweede Kamer bijeen,
lluim een zestigtal is vergaderd. Aan hun hoofd ziet gij den
Voorzitter, die door den Koning, uit een drietal, dat de
Kamer hem aanbood, voor deze zitting is benoemd. In
zijn nabijheid zit de Griffier, die de noodige aantee-
kening houdt, en daar aan die tafel, met groen laken
bekleed, zijn de Ministers gezeten. Zij zijn heden allen
tegenwoordig, want een hoogst belangrijk wetsontwerp
is in behandeling. Dat ontwerp is eerst door een der
Jlinisters opgesteld, en daarna aan het oordeel van
den Raad van State, waarvan de Koning zelf voorzitter
is, onderworpen geworden. Eer het nu in het openbaar
beoordeeld en aangenomen of verworpen zal worden,
hebben de leden der Kamer het nauwkeurig onderzocht.
Daartoe hebben zij zich in afdeelingen gesplitst en den
uitslag van hun onderzoek aan de Ministers meegedeeld,
en het wetsontwerp is nu, nadat het, ten gevolge van