Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIERDE HOOFDSTUK.
ons land onder fransche heekscuappij.
I.
In den aanvang van liet jaar 1795 zag men door
het geheele land groote vreugde. Op de pleinen der
steden en op de velden bij de dorpen waren hooge
staken opgericht, met linten versierd en met een hoed
op den top, ^en rondom die vrijheidsboomen, zoo als zij
genoemd werden, menschen van allerlei leeftijd en stand,
die daar in wijden kring vroolijk om heen dansten, lie-
deren zingende en elkander gelukwenschende met de
komst der Fransche broeders.
Op het einde van het jaar 1813 waren vier mannen
in stilte te 's Gravenhage bijeen; bezorgdheid was in hun
oog te lezen, maar ook stille hoop en blijde verwachting;
en in hun hart koesterden zij den innigen wensch, die
door allen in het gansche land gedeeld werd: bevrijding
van de vreemde onderdrukkers.
Een droevige tijd voor het Vaderland zijn de acht-
tien jaren geweest, welke tusschen die eerste en tweede
gebeurtenis verliepen. Het waren jaren, waarin ons volk
leerde, hoe dwaas het is zicli tot vreemden te wenden bij
onderling verschil, en hoeveel beter en wijzer het genoemd
moet worden, dat men elkander tracht te verstaan , en
bij het bevorderen van hetgene men goed voor het Va-