Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
163
bestuurders te verjagen, en de patriotten, die naar Frank-
rijk gevlucht, zoowel als zij, die hier gebleven waren,
verzochten dringend om die hulp, en verkregen ze ook
weldra. Op den 1'" Februari 1793 verklaarden de Fran-
schen onzen Stadhouder den oorlog.
Met een aanzienlijk leger rukten zij daarop naar ons
land, veroverden spoedig Breda, Geertruidenberg en de
Klundert en, ofschoon zij voor de Willemstad gestuit en
daarna zelfs genoodzaakt werden af te trekken, hernieuw-
den zij den aanval in den winter van het jaar 1795.
De dichtgevroren rivieren gaven hun den vrijen intocht,
en meer nog de verblindheid van een groot deel des
volks, dat in deze fransche broeders, gelijk men ze
noemde, de bevrijders zag van een, naar hun meening,
ondraaglijk juk. Spoedig waren Gelderland, Utrecht,
Holland en alle overige deelen des lands door de Fran-
schen bezet; de Stadhouder verliet met de zijnen te Sche-
veningen den Vaderlandschen grond om in Engeland een
veilige schuilplaats te zoeken, en de Republiek der Ver-
eenigde Nederlanden werd herschapen in een Bata.^fsche
Republiek. Alzoo eindigde het Derde Tijdvak.
11^