Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
161
ook deed om de Eepubliek van dergelijkfi handelingen
af te houden en hoe zeer ook de Stadhouder daartegen
ijverde, vele regenten en het volk in het algemeen waren
te zeer ingenomen met Amerika en ook met Frankrijk,
dat met de Amerikanen één lijn trok, dan dat men zich
van zulke vijandelijke handelingen liet terughouden. Het
gevolg was, dat Engeland ons den oorlog verklaarde,
binnen één maand ons voor meer dan 15 millioen gul-
den aan koopwaren en schepen ontnam, en weldra alle
handel en scheepvaart stilstonden. Nog eenmaal hand-
liaafde onze Schout-bij-nacht Zoutman den ouden roem
in een zeegevecht bij Doggersbank op den 5'^''° Augustus
1781, maar, van de hulp, die men zich van Frankrijk
had voorgesteld, verstoken, moest eindelijk de Eepubliek
een zeer nadeeligen vrede sluiten.
Gedurende dezen oorlog en na het sluiten van den
vrede was de inwendige onrust zeer toegenomen. Er
vormden zich in de Eepubliek twee partijen, die hoe
langs hoe meer in feilen haat tegenover elkander ston-
den. De eene partij, die zich patriotten of liefhebbers
des Vaderlands noemde, meende, dat het heil des lands
in een geheele verandering van staatsbestuur moest ge-
zocht worden, en dat daarbij vooral vermindering van
de macht des Stadhouders in aanmerking kwam. De an-
dere partij, die zich prins- of oranjegezinden noemde,
zocht de herstelling van de Eepubliek juist in de
handhaving en vermeerdering van het gezag des Stad-
houders. Wij willen die ongelukkige twisten niet nader
ophalen of in meer bijzonderheden nagaan. Het einde
daarvan kunt gij allicht begrijpen. Terwijl ieder der
partijen door het stijf vasthouden aan haar begrippen
Let land meende te zullen redden, ging het ten
gronde.
11
iL