Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
159
gestorven en over de opvolging in zijn Staten was een
geweldige oorlog, de Oostenrijksche Successieoorlog ge-
noemd, uitgebarsten. Ook wij waren in dien oorlog be-
trokken geworden, en nu bleek al spoedig de slechte
toestand van ons leger en van onze vestingen. De Franschen
namen zonder slag of stoot onze sterkten in België en
Staats-Vlaanderen in, en het volk eischte nu van alle
zijden, dat er weer als vroeger een Stadhouder#40u wor-
den aangesteld. Aan dien wensch moest voldaan wor-
den, en de zoon van Jan Willem Friso, Willem Karei
Hendrik Friso, die reeds zijn vader als stadhouder van
Friesland opgevolgd was, en daarna ook Groningen,
Drenthe en Gelderland onder zijn bestuur gekregen had,
werd nu algemeen als stadhouder over al de gewesten,
ouder den naam van Willem IV erkend, en daarbij be-
paald, dat voortaan het stadhouderschap erfelijk zou zijn,
zoowel voor de vrouwelijke als mannelijke nakomelingen.
Ofschoon we na de verheffing van Willem IV niet
veel voordeeliger den oorlog voerden, werd gelukkig in
het daaropvolgende jaar de vrede gesloten , en kon de stad-
houder zich nu onverdeeld aan de verbetering van 's
lands inwendigen toestand wijden. Deze taak viel hem
echter te zwaar. Er was zoo veel verdeeldheid tusschen
de regenten en de inwoners, er waren overal zoo veel
gebreken gekomen en misbruiken ingeslopen, dat de
stadhouder, een goed man, die het met zijn vader-
land bij uitstek goed meende, maar die de vereischte
geestkracht miste om dit alles flink in orde te brengen,
onder zijn moeilijke taak bezweek. Nauwelijks vier ja-
ren na zijn verheffing stierf hij, betreurd door allen,
die het wezenlijk goed met het vaderland meenden.
Willem IV liet een eenigen zoon na, die hem als Willem V
in zijn waardigheid opvolgde; maar, daar hij slechts