Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
158
Meent nu echter niet, dat in deze achttisnde eeuw
niets goed was, en hetgene wij zooeven hoorden, op
allen en ten allen tijde van toepassing gerekend moet
worden. Integendeel, nu en dan vertoonde zich weder
de oude geest; maar het was gewoonlijk slechts voor
korten tijd. Ook de vroegere zin tot weldadigheid
ging niet geheel verloren, maar openbaarde zich
vooral in het laatst der eeuw in het oprichten van
enkele maatschappijen, gelijk die voor drenkelingen
in 1767 en vooral die Tot Nut van 't Algemeen in
1784, en van nuttige instellingen, zoo als de Kweek-
school voor de Zeevaart ook in 1784, en het Doofstom-
men-Instituut te Groningen in 1791. Ook was die eeuw
niet geheel zonder beroemde mannen in verschillende vakken
van wetenschap. Leeuwenhoek en Musschenbroek maak-
ten zich als natuurkundigen, Boerhave als geneesheer,
ten Kate en Huydecoper als taalgeleerden beroemd, en
vooral op het einde van de 18« eeuw deed zich ook in
de dichtkunst een nieuwe en frissche geest kennen in
de verzen van de gebroeders Willem en Onno Zwier van
Haren, Bellamy en van Alphen.
Wij gaan nu over tot het vermelden van eenige der
merkwaardigste gebeurtenissen dezer eeuw, om te doen
zien, hoe deze met den voorgestelden toestand der Eepu-
bliek te zamen hebben gewerkt tot haar eindelijken val.
IL
Het Stadhouderloos bestuur over Holland eu de meeste
der provinciën had, na den dood van Willem III, vijf
en veertig jaar geduurd, toen weder een oorlog met
Frankrijk, gelijk dit met het eerste stadhouderloos be-
stuur was geweest, een einde daaraan maakte. In het
jaar 1740 namelijk was de Duitsche Keizer Karei VI