Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
mag worden, niet onbepaald gelaten is. Op elke 45000
zielen wordt één lid naar de Tweede Kamer afgevaardigd;
bij toeneming der bevolking, neemt dus het getal af-
gevaardigden toe, en veranderen evenzeer de kiesdistricten.
Heeft iemand nu in een district meer dan de helft
der uitgebrachte stemmen op zich vereenigd, dan wordt
hem daarvan door de bevoegde macht bewijs gegeven,
en hij neemt zijn plaats als Yolksvertegenwoordiger in,
nadat een commissie uit de Tweede Kamer zelve, de
bewijzen van zijn recht als lid in orde bevonden en hij
den eed] of de verklaring heeft afgelegd, dat hij volgens
de bestaande Grondwet zal handelen. Van nu voortaan
is het zijne roeping voor de algemeene belangen des volks
te waken; die, zoo veel hij kan, t^ bevorderen, en,
zonder te vragen, wat zij, die hem kozen, in hun bijzon-
der belang wel van hem zouden willen, alleen naar zijn
geweten en overeenkomstig 't geen hij meent goed te
zijn, te handelen.
Allergewichtigst is die betrekking, en niet minder
gewichtig de verplichting van elk Nederlander, die daartoe
de bevoegdheid heeft, om door goede keuze meê te wer-
ken in het hoogste belang van den Staat. Die in dit
opzicht onverschillig is, of, erger nog, zich in zijn keuze
door iets anders dan door het algemeen belang des Va-
derlands laat leiden, maakt zich aan grove miskenning
van zijn plicht als burger des lands schuldig.
De leden der Eerste Kamer worden niet door kiezers,
maar door de Provinciale Staten, waarvan wij later zul-
len spreken, gekozen. Zij behooren tot de aanzienlijksten
des Lands, en de hoogst aangeslagenen in de directe
belastingen. Jaarlijks worden voor die keuze lijsten op-
gemaakt, die zoo ingericht zijn, dat op iedere 3000