Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
155
volgen. Die geduehte oorlog putte onze krachten zeer uit.
Ofschoon de Eepubliek een overgroot deel van de
oorlogslasten droeg, zag zij toch haar invloed langzamer-
hand verminderen, en toen eindelijk, na elf jaren strijd,
Engeland het beter oordeelde met Lodewijk vrede te
maken, ook met erkenning van diens kleinzoon als ko-
ning van Spanje, gaf men zoo weinig om den weerzin
der Staten met die schikking, dat een der Eransche gezanten
den onzen toevoerde: „Wij zullen onderhandelen bij n,
over u en zonder u."
De vrede kwam dan ook te Utrecht in 1713 tot
stand. Filips van Anjon werd koning van Spanje; de
Spaansche Nederlanden kwamen aan Oostenrijk, en wij
kregen de vrijheid, in eenige vestingen van Zuid-Neder-
land bezettingen te leggen, dat ons wel veel geld kostte,
maar later geen de minste voordeden aanbracht.
de republiek in verval.
I.
Van den Utrechtschen Vrede tot aan het einde van
de achttiende eeuw zien wij onze Eepubliek, eens zoo
krachtig en groot, allengs verminderen, niet alleen in
uitwendig vermogen, maar ook inwendig tot die laagte
dalen, waardoor het mogelijk werd, dat zij, meer nog
door haar zelf dan door buitenlandsch geweld, ophield
te bestaan, en als afhankelijk gewest onder vreemde
heerschappij gebracht werd.
Niet, dat gedurende het grootste deel van deze eeuw
geen schatten als vroeger door den handel gewonnen
werden; integendeel, onze bezittingen bleven voortdurend
rijke bronnen van welvaart; de handel met alle gewesten
van Europa bleef bloeien of nam zelfs toe, en millioencn