Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
andere land, kwamen nog de groote staatkundige be-
zwaren, welke weldra geheel Europa zouden treffen, en
waarbij Willem inzonderheid geen rustig toeschouwer
mocht blijven. In Spanje regeerde namelijk een koning.
Karei II geheeten, die, ziekelijk en zonder kinderen,
hoogst waarschijnlijk binnen kort zou sterven. Tot zijn
naaste bloedverwanten en erven l)ehoorden Lodewijk XIV
en de Duitsche Keizer Leopold, en Willem begreep, dat
liet voor de andere staten van Europa zeer gevaarlijk
zou wezen, als een dezer vorsten, en vooral Lodewijk,
de Spaansche heerschappij eens geheel in handen kreeg.
Veel moeite kostte het hem, maar eindelijk gelukte het
toch, om een verdrag van verdeeling te bewerken, waar-
bij de zoon van den Duitschen Keizer, Karei, koning van
Spanje en Amerika zou worden, maar het overige aan
den kleinzoon van Lodewijk, Filips van Anjou, zou ko-
men. Lodewijk hield zich, of hij daarmee tevreden was,
maar zorgde onder de hand, dat de stervende koning
van Spanje een testament teekende, waarbij Filips van
Anjou tot eenigen erfgenaam benoemd werd. Toen
nu Karei stierf, kwam dit testament voor den dag, en
Lodewijk verklaarde, zich aan dat testament te moeten
houden. Toen was op nieuw een oorlog onvermijdelijk.
Op Willems aansporing vereenigden zich de Duitsche
keizer, Engeland, onze Republiek en nog eenige klei-
nere mogendheden, om Lodewijk te bestrijden, en die
vereeniging van Spanje met Frankrijk, gelijk het inder-
daad zou worden, tegen te gaan. Te midden van de
toebereidselen tot dien grooten oorlog stierf echter onze
Willem III onverwachts. Op de jacht struikelde zijn
paard, door in een molshoop te trappen. Willem stortte
op den grond, brak het sleutelbeen en stierf na eenige
dagen, in den ouderdom van twee en vijftig jaar. Met