Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
152
niug Jacobus II te hulp riepen. Deze Jacobus stelde
zich Lodewijk ter navolging voor, en toen nu deze, als blijk
zijner willekeurige heerschappij, het edict van Nantes,
waarbij zijn protestantschen onderdanen gelijke bescherming
was gewaarborgd als aan de overige, introk, en daardoor
duizenden zijner gegoedste onderdanen het land deed
ruimen, wilde Jacobus iets dergelijks in Engeland be-
proeven, en begon ook deze zijn protestantsche onderdanen te
onderdrukken. Hieraan werd spoedig een einde gemaakt. De
Engelschen riepen onzen stadhouder, die met de oudste
dochter van Jacobus, Maria, gehuwd was, te hulp. Deze
kwam, gesteund door onze Eepubliek, met een aanzien-
lijke vloot; Jacobus vluchtte naar zijn vriend Lodewijk,
en 'Willem werd met zijn vrouw door de Engelschen als
Koning en Koningin uitgeroepen. Een vrij langdurige
en hevige oorlog was daarvan weder het gevolg. Wij
voerden dien nu met Engeland te zamen tegen Frank-
rijk; en ATUlem spreidde daarin weder zijn groote bekwaam-
heid als veldheer ten toon, zonder juist overwinningen
te behalen. Ter zee verloren wij den slag bij Bevesier,
maar wonnen dien van la Hogue, zoodat eindelijk beide
partijen , moê van den oorlog, naar vrede verlangden,
en dien dan ook 'e Eijswijk in 1697 sloten. Willem
werd daarbij door Lodewijk als koning erkend, en aan Jaco-
bus werden alle verdere uitzichten op den troon benomen.
Aangenamer was voor Willem het leven niet gewor-
den, schoon hij dan ook in aanzien en macht ge-
stegen was. Want steeds had hij te strijden met de En-
gelsche ijverzucht tegen de Hollanders, en de vrees van
dezen, om voor Engeland achter gesteld te worden. En bij
de velerlei bemoeiingen , die daarvan het gevolg waren, en
de zorgen, die hij wijdde aan de verbetering van den
inwendigen toestand van 't eene zoo wel als van het