Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
151
werd verdreven, en het dankbare volk noemde zijn admiraal
den redder des Vaderlands, gelijk het zijn stadhou-
der met den naam van 's landsbehouder begroette.
Ongelukkig mocht zich het Vaderland niet lang meer
in het bezit van dien zeeheld verheugen. In 1676 naar
de Middellandsche zee gezonden om daar de Fransehen
te bestrijden, sneuvelde onze held te midden der over-
winning, in het gezicht van den berg Etna. Zijn lijk
werd naar 't Vaderland gevoerd en in een praalgraf in
de Nieuwe Kerk te Amsterdam begraven.
Wij willen de volgende krijgsverrichtingen van den
Prins niet verder nagaan. Genoeg zij het te weten, dat
de Engelschen, Mucsterschen en Keulschen reeds in
1674 den vrede sloten, zonder van iets te gewagen,
waarop zij vroeger als voorwaarden van vrede hadden
aangedrongen, en dat Lodewijk, ofschoon nog vier jaren vol-
houdende, eindelijk insgelijks genoodzaakt was den vrede
te maken, zonder dat hem één duim gronds werd afgestaan.
Zoo eindigde die gedenkwaardige oorlog van 1672,
waarvan de gebeurtenissen voorzeker tot de gewichtigste
en onvergetelijkste in onze geschiedenis behooren.
V.
Groot was het aanzien, dat W'illem III genoot, niet
alleen bij ons volk, maar ook in andere landen. Algemeen
werd hij erkend voor den man, die in staat was de
heerschzuchtige plannen van Lodewijk den veertiende,
die langs hoe meer aan den dag kwamen, tegen te gaan,
en Europa te behoeden voor de alleenheerschappij van
Frankrijk. En dat aanzien steeg nog hooger, toen ook
de Engelschen hem tegen de heerschzucht van hun ko-