Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
aanlïieden. T)ie eischen wekten de veerkracht weder op-
De prins verklaarde, dat men zich liever aan stukken
moest laten houwen, dan zooiets aannemen; de vroed-
schap van Amsterdam verzekerde, liever op de muren der
stad te willen sterven, — maar uit het midden des
volks werd nog iets anders gehoord. Het was een ver-
wijt aan de regeering; een beschuldiging van verraad,
maar bovenal de eisch, om den Prins van Oranje in al
de waardigheden zijner voorouders te verhefPen en alzoo
op nieuw den band te knoopen, die zoo lang ontbonden
was geweest. Oranje boven! klonk het weldra, eerst in
Zeeland, daarna in Holland, en binnen kort werd de
Prins van Oranje onder den naam van "Willem III als
stadhouder uitgeroepen.
Ongelukkig dat in de gedachte des volks die verhef-
fing van den prins onafscheidelijk moest vergezeld gaan
met de verregaandste verguizing van de "Witt. Aan hem
en aan het verraad van zijn partij werd de akelige toe-
stand, waarin het land was, toegeschreven. De raadpen-
sionaris zelf was reeds eenigen tijd geleden door sluip-
moordenaars overvallen en gewond geraakt; zijn broeder
Cornelis, dien wij bij de tocht naar Chattam leerden
kennen, was later door zekeren Tichelaar beschuldigd,
van een aanslag op het leven van den prins in zin te
hebben; hij was daarom gevangen genomen, verhoord,
gepijnigd en veroordeeld geworden om zijn bezittingen
te verliezen, en buiten 's lands te moeten gaan. Dit
vonnis was niet streng genoeg naar het oordeel van
velen. Gemeen en burgers te 's Hage, waar Cornelis
gevangen zat, spannen samen; zij weten door pen val&che
boodschap ook Jan in de gevangenis bij zijn broeder te
krijgen; en nu beide broeders in hun macht zijn,,
halen zij ze uit de gevangenis en vermoorden ze op