Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
147
vervallen, de magazijnen ledig. De officieren, meest zoons
of neven van invloedrijke regenten, wisten van den krijg
of het verdedigen eener vesting niets, de meesten had-
den nooit iets van de krijgskunde geleerd. Geen wonder,
dat binnen zeer korten tijd de vijand een goed deel des
lands in bezit had. Wel was men, na lang dralen er
eindelijk toe gekomen, om den jeugdigen Willem van
Oranje, zoon van den laatsten stadhouder, voor één
veldtocht tot kapitein-generaal aan te stellen, en deed
deze al wat in zijn macht was om den vijand te
stuiten; maar te vergeefs. Stad op stad, vesting op
vesting vielen in 's vijands handen, en weldra waren geheel
Gelderland en Utrecht, ja zelfs de Hollandsche steden
Woerden, Oudewater en Naarden in de macht der
Franschen, terwijl de Bisschop van Munster zich van
geheel Overijsel, Drenthe en een gedeelte van Groningen
en Friesland meester maakte.
Diep was de indruk, die de herhaalde tijdingen van
het al verder en verder indringen des vijands teweeg
brachten. Alle handel, alle verkeer stond stil; de fa-
brieken werden gesloten en de meest gegoeden verborgen
hun schatten of maakten toebereidselen tot de vlucht.
Lodewijk zelf dacht niet anders, of zijn plan, de Republiek
voor goed te vernietigen, was gelukt. In zijn legerplaats
te Zeist ontving hij de gezanten, die de Staten hem tot
aanbieding van vrede hadden toegezonden, koel en vol
trots, en wilde hun geen belofte van vrede doen, tenzij
een goed deel des lands aan Frankrijk en Engeland
kwam, een bovenmatig hooge som als schadevergoeding
voor den oorlog gegeven werd, en men jaarlijks een ge-
zantschap naar Lodewijk zond, dat hem namens de
Republiek zou danken voor zijn toegevendheid, en hem
een gouden gedenkpenning als bewijs van erkentenis zou
10*