Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
146
verhoud te bewerken tusschen de Eepubliek, Engeland en
Zweden, waardoor ïjodewijk van zijn plan tot vergrooting
van gebied moest afzien. Zóó iets kon deze echter niet
vergeten of vergeven, en hij besloot, nu voortaan alles
in het werk te stellen, om de Witt te doen vallen en de
Eepubliek te overmeesteren. Ten dien einde sloot hij met
verschillende vorsten in het geheim overeenkomsten; de
bisschop van Munster en de keurvorst van Keulen, die
beide reden meenden te hebben om op de Eepubliek ver-
stoord te zijn, koning Karei van Engeland, die nog
altijd aan de tocht naar Chattam dacht en gaarne zich
op ons wreken wilde, werden overgehaald, om zich tot
onzen val met Frankrijk te verbinden, terwijl Zweden,
hoewel onze bondgenoot, er in bewilligde om ons zonder
hulp te laten. Toen alles nu zoo voorbereid was, ver-
klaarden de verbonden Mogendheden ons genoegzaam
gelijktijdig den oorlog, en brak die donkere tijd over het
vaderland aan, bekend onder den naam van oorlog
van 1672, een tijd, waarin de Eepubliek, uitwendig
door overmachtige vijanden aangevallen, inwendig be-
roerd door twist- en partijschappen, aan den rand des
verderfs werd gebracht, en alleen, onder den bijstand der
Voorzienigheid, door de krachtige inspanning, den wakkeren
moed en 't wijs beleid van enkelen gered kon worden.
De vooruitzichten, waaronder de oorlog begonnen
werd, waren allerongunstigst. Terwijl Lodewijk een leger
zond van ruim 100,000 man onder de bekwame veld-
heeren Condé en Turenne, had de Eepubliek daartegen
nauwelijks 14000 te stellen, en dat nog wel onder on-
bekwame bevelhebbers. In tegenstelling van de vloot, waren
het leger en de verdediging te land door Jan de Witt
ten eenenmale verwaarloosd. De vestingwerken waren