Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
145
van het schip. Kort achter hem volgt een ander kapitein,
van den Rijn. Deze zeilt zoo hevig tegen den ketting,
dat de palen omgaan en de ketting verbroken wordt.
Nu is de weg voor de andere schepen open. Onder
gejuich en het gebulder van het geschut wordt nu de
rivier opgevaren, vele der grootste Engelsche oorlogs-
schepen, waarvan het volk uit schrik grootendeels ge-
vlucht is, worden in den grond gehakt of in denbrand
gestoken en het fraaiste schip der Engelsche zeemacht,
de Royal Charles, in zegepraal naar den mond der rivier
gesleept, om als zegeteeken naar het vaderland gebracht
te worden. Zoo ging het met de tocht naar Chattam.
De Engelschen verlangden nu naar vrede, en reeds in
de volgende maand werd deze te Breda geteekend. Jan
de Witt was door dezen oorlog niet minder in aanzien en
eere gestegen, dan onze beroemde zeehelden in roem bij
vriend en vijand.
IV.
In Frankrijk regeerde in dezen tijd een koning, die
door de vleiers ond$r zijn volk de groote werd genoemd,
maar die door zijn onbeperkte heerschzucht de oorzaak
geworden is, zoowel van veel onrust in Europa als van
velerlei nadeel voor zijn eigen land. Die koning heette
Lodewijk de veertiende. Zoolang de Republiek hem in
zijn heersehzuchtige plannen niet in den weg was, hield
hij vrij goede vriendschap met ons; maar nu vatte hij
het voornemen op om zich, ten gevolge van het overlijden
van den Spaanschen koning Filips IV, van de Spaansche
Nederlanden meester te maken. Hiertegen verzette zich
onze Raadpensionaris, in de overtuiging, dat wij geen
gevaarlijker mogendheid aan onze grenzen konden hebben
dan Lodewijk. Jlet groote bekwaamheid wist hij een
10