Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
Van dat alles wist men op onze vloot, toen men voor
de rivier kwam, nog niets. De Ruiter, die weêr het op-
perbevel over den tocht had, en wien de broeder van den
raadpensionaris, Cornelis de Witt, als gemachtigde van
de Staten was toegevoegd, gaf dadelijk, na de aankomst
voor de Theems, aan de minst diepgaande schepen bevel
om de rivier op te zeilen. Weldra was een fort, Sheer-
ness geheeten, bemachtigd en vervolgde men welgemoed
zijn weg, toen, bij het hooger opvaren, zich eensklaps al
die hindernissen, waarvan wij zoo even spraken, op-
deden. Maar onze mannen lieten zich zoo gemakkelijk
niet afwijzen. Een kapitein van de vloot, een dapper
en stoutmoedig man, was, omdat hij tegen de orders
van den Admiraal volk aan land had doen gaan, van zijn
schip verwijderd en in hechtenis gezet. Jan van Brakel,
zoo heette hij, heeft nauwelijks de reden van het opont-
houd vernomen, of hij bied aan, het vijandelijke schip,
dat den ketting beschermt, te overmeesteren en zoodoende
aan de vloot den weg te banen. Het wordt hem toege-
staan. Op zijn eigen schip gebracht, waar de matrozen
hun geliefden Kapitein met gejuich ontvangen, geeft hij
last, oogenblikkelijk alle zeilen bij te zetten, zich op het dek
klaar te houden, maar geen schot te doen, voor hij daar-
toe het teeken geeft. Tot verbazing van Engelschen en
Hollanders zet hij het nu, te midden van het hevigste
schieten der batterijen, met volle vaart op het vijandelijk
schip aan, dat het zijne verre in grootte overtreft en ter-
stond alle kanonnen gelijkelijk losbrandt om hem het na-
deren te beletten. Maar van Brakel stoort zich daaraan
niet; hij zeilt door tot hij dicht bij den vijand is, geeft
hem daarop de volle laag, springt tegelijk met zijn wakkere
matrozen over op den Engelschman, sabelt al, wat hem
voorkomt, ter neer, en is in weinige oogenblikken meester