Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
tal hunner schepen in den grond geboord of genomen,
en den vijand genoodzaakt naar zijn kusten te vluchten.
Toen, een paar maanden daarna, de Engelsche vloot weder
verscheen, werd zij' op nieuw door de onze met moed aan-
gevallen; maar door de weinige overeenstemming, die er
bestond tusschen de Ruiter en Cornelis Tromp, zoon
van den grooten zeeheld en niet minder beroemd dan
zijn Vader, was onze Vlootvoogd niet genoeg ondersteund,
en had hij den aftocht moeten maken. Hij volbracht dien
echter zoo meesterlijk, dat daardoor zijn roem nog grooter
werd dan door zijn overwinningen. Van dien aftocht had-
den de Engelschen gebruik gemaakt, om op het eiland
Terschelling te landen, daar eenige visschershutten in
de asch te leggen en in het Vlie 130 koopvaarders te
verbranden. Daarom was nu onze vloot aan den mond
der Theems gekomen. De Engelschen, zoo had Jan de
Witt besloten, moesten ondervinden, dat zij zoo iets niet
straffeloos hadden kunnen doen, en hun oorlogsschepen
zouden misgelden, wat door hen aan weerlooze koop-
vaarders was misdaan.
Ofschoon het plan zeer geheim was gehouden, hadden
de Engelschen toch genoeg gemerkt, om zich zoo spoedig
en goed mogelijk in staat van tegenweer te stellen.
Dwars over de rivier, die den toegang tot de bewaar-
plaats hunner groote oorlogsschepen gaf, hadden zij een
ijzeren ketting over palen gespannen, aan weerszijden van
dien ketting batterijen met grof geschut opgericht, en de
vaart door gezonken schepen zóó vernauwd, dat er slechts
één schip tegelijk kon doorgaan. Ten overvloede was
nog door hen vóór den ketting een zwaar oorlogsschip
gelegd, om den eerste den beste, die het wagen durfde
zoo ver door te dringen, met zijn grof geschut te be-
groeten.