Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
ten waait. Wat is het oogmerk van de komst dier vloot?
Wij zullen het vernemen.
Na het sluiten van den vrede met Cromwel verhief
zich door de zorg van de Witt de handel binnen kort
weder tot vorigen, ja tot hoogeren bloei; de macht van
de Eepubliek steeg in gelijke mate, en de raadpensionaris
wist door de krachtige maatregelen, die hij nam, zelfs
den Koning van Zweden te bedwingen en binnen de
grenzen van zijn gebied te honden, toen deze zich tot
nadeel van onzen handel van eenige landen aan de Oost-
zee wilde meester maken. Maar kort daarna kwam er
van een andere zij gevaar. In Engeland had er weer een
verandering van bestuur plaats gegrepen. De zoon van
den onthoofden Koning, ook Karei geheeten, was, niet
lang na den dood van Cromwel, op den troon verheven,
en deze Karei II meende bijzondere redenen te hebben,
om op onze Kepubliek en vooral op het bestuur van Jan
de Witt verstoord te zijn. Hij vond in die verstoordheid
gi'ooten steun bij zijn volk, dat steeds met afgunst onze
toenemende welvaart gadesloeg, en had weldra een voor-
wendsel gevonden om vijandelijkheden tegen de Eepu-
bliek te beginnen. De tweede Engelsche oorlog brak dan
uit. Maar het ging toen geheel anders dan in den eei--
sten. De Witt had vooral zijn zorg aan onze zeemacht
gewijd. De Vloot bestond uit een aanzienlijk aantal
groote en met tal van geschut voorziene schepen; aan
scheepsvolk was geen gebrek, en aan het hoofd stond
de grootste admiraal, dien wij ooit gehad hebben, onze
de Ruiter. Wel was de eerste slag door het sneuvelen
van den toenmaligen Opperbevelhebber Wassenaar niet
gelukkig afgeloopen; maar daarna had de Ruiter, vooral
in een slag, die vier dagen aaneen duurde, de Engelsche
zeemacht niet alleen weêrstaan, maai- ook een groot aan-