Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
141
voordeel op ons zou behaald hebben, indien niet onze
zeehelden door hun wijs beleid en kloeke verdediging het
gebrek aan macht, zoo veel mogelijk, hadden vergoed. In
een slag, onder andere, die drie dagen achtereen duurde,
wist onze Tromp een koopvaardijvloot van 150 schepen
genoegzaam zonder één te verliezen, tegen de heftigste
aanvallen der Engelschen te verdedigen en behouden in
het vaderland te brengen, niettegenstaande hij op het
laatst maar een vijf en twintig schepen tegenover de
gansche Engelsche vloot van ruim zeventig te stellen had,
In hetzelfde jaar leverde hij nog een zeeslag bij Terheide,
waarin hij, tot groot verlies voor de Eepubliek, sneuvelde.
Onze handel leed echter geweldig.. Behalve dat vele
schepen door de Engelschen op zee buitgemaakt werden,
konden de koopvaarders, die in onze havens lagen, uit
vrees voor den vijand, niet uitzeilen; alles stond stil.
In dien tijd werd Jan de Witt Eaadpensionaris en hij
begreep, dat het voor het land, en inzonderheid voor
Holland hoogst noodig was, den vrede te sluiten. Vooral
door zijn bewerking kwam deze dan ook tot stand, of-
schoon men zich daarbij onderscheidene vernederende en
nadeelige voorwaarden moest getroosten, onder anderen
ook, dat de acte van navigatie in volle kracht bleef en
Holland zich in het geheim tegenover Cromwel verbond,
om nimmer den prins van Oranje tot stadhouder en
kapitein-generaal te verheffen.
III.
Wij verbeelden ons in de maand Juni van het jaar 1667
voor den mond van de Theems te zijn. Daar zien we een
talrijke vloot verzameld, maar het is niet de Engelsche,
het is de Nederlandsche vlag, die van den top der mas-