Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
Toen Jan de Witt tot Raadpensionaris werd aangesteld,
waren wij voor de eerste maal in oorlog met Engeland.
In dat land was een jaar of wat vroeger Karei I, na
een heftigen strijd met zijn onderdanen, gevangen ge-
nomen en onthoofd geworden, en had zich een bekwaam
maar heerschznchtig man, Olivier Cromwel, onder den
titel van Protector, van het bestuur weten meester te
maken. Dien Cromwel was het vooral te doen om den
Engelschen handel en scheepvaart te verheffen, en dit
kon niet anders geschieden dan door den onze op aller-
hande wijzen te benadeelcn. Niet alleen dat hij een, voor
ons hoogst schadelijke, wet uitvaardigde, acte van navigatie
genoemd, en waarbij verboden werd in Engeland met
vreemde schepen andere waren in te brengen, dan alleen
zulke, die van het land afkomstig waren, vanwaar die
schepen werden uitgezonden, maar hij kreeg eindelijk zelfs
den lust, om onze Republiek met de zijne te vereenigen.
Dat men hierin bij ons weinig zin had, spreekt wel van
zelf; maar van het oogenblik af, dat men dien voorslag
van Cromwel van de hand wees, was dan ook een oor-
log met hem onvermijdelijk. Een voorwendsel was spoe-
dig gevonden, en weldra verschenen de Engelsche oorlogs-
schepen in zee, en namen onze rijke koopvaarders in
menigte weg. Wel werd er van de zijde onzer Republiek
ook een vloot in zee gezonden, en gaven onze zeehel-
den Marten Harpertsz. Tromp, Witte Cornelis de Wit,
Michiel de Ruiter, de Evertsen en vele anderen uit-
muntende proeven van dapperheid en bekwaamheid, maar
onze vloot was in aUe opzichten, zoo wel in getal en
bouw der schepen als in talrijkheid van bemanning,
verre bij de Engelschen ten achteren. Hevige gevechten
werden bij herhaling geleverd, maar wij moesten veelal
voor den vijand onderdoen, die zeer zeker nog meer