Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
137
II.
Eeeds kort na het sluiten van den Munstersehen vrede
deed zieh de gelegenheid tot twist tusschen de verschil-
lende machten in de Eepubliek voor. Het sprak van
zelf dat men, nu de oorlog geeindigd was, zooveel
krijgsvolk als tot nog toe in dienst was geweest, niet
behoefde. Daaromtrent waren allen het eens; maar niet
over het aantal krijgslieden, dat nu afgedankt diende te
worden. De provincie Holland, die het meest in ae
kosten bijdroeg, wilde in dit opzicht veel verder gaan
dan de overige gewesten, en prins Willem II, die na
den dood van zijn vader, Frederik Hendrik, tot stadhou-
der in alle gewesten, behalve in Friesland, benoemd was,
schaarde zich aan de zijde van deze laatsten. Dit ver-
schil van zienswijze werd spoedig een twist over recht en
gezag, en, nadat vergeefs door den stadhouder en de al-
gemeene Staten minnelijke schikking beproefd was, besloten
beide tot geweldige maatregelen. Zes leden van Hollands
staten, die zich het meest in dit verschil hadden doen
kennen, werden gevangen genomen en op het slot Loe-
venstein gezet, en de stadhouder van Friesland, graaf
W^illem Frederik, kreeg bevel, om 's nachts in stilte met
een leger naar Amsterdam te trekken, die stad bij ver-
rassing in te nemen, en haar alzoo met geweld te dwin-
gen, zich naar den zin der algemeene staten te schikken.
Die toeleg evenwel mislukte. Door verschillende omstan-
digheden kwam Willem Frederik eerst tamelijk laat op
den dag voor de stad, toen men daar reeds geheel op
zijn hoede was; zij gaf echter toe, daar men begreep,
hoeveel nadeel de handel door een langdurig beleg zou
lijden. De staatsleden werden uit hun gevangenis ontsla-
gen en de sterkte van het leger bleef zooals de alge-