Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
Oldenbarneveld spraken, bleef ook in den lateren tijd
voortduren. Vele malen hadden er botsingen plaats tus-
schen de verschillende machten in de Eepubliek, omdat
de bevoegdheid en de werkkring van ieder dier mach-
ten bij geen algemeene grondwet juist waren omschreven;
meermalen woelde bittere partijschap tusschen staats- en
stadhoudersgezinden, en, ofschoon in deze eeuw de kerk-
twisten niet zoo hoog stegen als in den tijd van Mau-
rits, was ook in den bloeitijd der Eepubliek wel de
verdraagzaamheid groot, die men omtrent vervolgden
uit andere landen betoonde, maar was inwendig meer-
malen de godsdienst een bron van onderlinge twist.
Het aandeel, dat het volk in 't algemeen aan de regee-
ring der Eepubliek had, was van weinig of geen betee-
kenis. De familie-regeeringen in de steden, waarvan wij
reeds met een woord spraken, brachten langzamerhand
alle bestuur, aUe invloedrijke of winstgevende betrekkin-
gen, tot zelfs de bevelhebbersplaatsen bij het leger en in
de vestingen aan zich, en zoo waren het deze enkele
familiën, die bijna uitsluitend het geheele uit- en inwendig
bestuur der Eepubliek in handen hadden, en dit hun gezag
dikwijls met geweldige middelen tegen andersgezinden
handhaafden. Wij moeten echter zeggen, dat onder de
mannen, die als zoodanig in den bloeitijd der Eepubliek
dikwijls het hoog gezag voerden, uitmuntende staats-
lieden waren, die hun groote bekwaamheden niet alleen
tot uitbreiding van hun eigen macht, maar vooral ook
tot uitbreiding van den bloei en den luister van het
vaderland aanwendden.
Met de gedachte aan hetgeen wij van den uit- en in-
wendigen toestand der Eepubliek vernamen, gaan wij nu
verder een en ander van haar geschiedenis hooren.