Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
aiin wieii de zorg voor de geldmiddelen behoort; een
^Minister van Justitie, onder wien alles staat wat op de
uitvoering der wetten en de handhaving der orde betrek-
king heeft; een Minister van Koloniën, aan wien het
bestuur onzer Buitenlandsche bezittingen is opgedragen;
een Minister van Marine, die voor onze zeemacht en een
Minister van Oorlog, die voor ons leger en onze verde-
diging te zorgen heeft. Deze Ministers worden door den
Koning benoemd en ontslagen, en terwijl de Koning
zelf voor geen regeringsdaad verantwoordelijk en dus
onschendbaar is, berust die verantwoordelijkheid geheel
bij de Ministers. Daarom wordt dan ook ieder besluit
en iedere beschikking, die in naam des Konings uitge-
vaardigd wordt, onderteekend door een of meer Minis-
ters, die met die onderteekening de geheele verantwoor-
delijkheid er van op zich nemen.
Nog is door de Grondwet gezorgd, dat de gelden
van 't Land op behoorlijke wijze besteed worden. Hier-
toe is de ReJcenkamer bestemd, die het recht heeft
rekening en verantwoording te vorderen, wegens alle
rijks-, gewestelijke en gemeente-fondsen. Deze Eekenka-
mer, zamengesteld uit geheel onafhankelijke personen, is
dus voor de ingezetenen een waarborg, dat de gelden>
door hen opgebracht, overeenkomstig de voorschriften van
de Wet besteed worden.
II.
Is aan den Koning de uitvoering der wetten opgedra-
gen, en zijn de Ministers daarvoor verantwoordelijk, van
groot belang is voor een volk de wijze, waarop de wetten
tot stand komen. Bij die wetten toch moet het belang van
het geheele volk in het oog gehouden worden; de rechten, de