Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
135
werktuigkundigen, Simon Stevin en Snellius. De groote
bouwkundige van Campen bouwde het stadhuis, tegen-
woordig het paleis te Amsterdam, en de beeldhouwer
de Keijzer vervaardigde het prachtige praalgraf van Wü-
lem I te Delft. Inzonderheid was ook de Hollandsche
schilderschool beroemd. Kembrand van Eijn vervaardigde
zijn wereldberoemde Nachtwacht, de Ontleedkundige
les en vele andere stukken; Bartholomeus van der Helst
de Schutters-maaltijd, terwijl evenzeer Hobbema, Euys-
daal, van Berchem door hun landschappen. Potter
door zijn vee, Wouwerman door zijn paarden , van Mieris
en Dou door hun huiselijke tafereelen, Ostade en Steen
door hnn luimige voorstellingen uitmuntten als van der
Velde en Bakhuysen door hun zeegezichten.
Had reeds vroeger Zacharias Jansen de verrekijkers,
Cornelis Drebbel den thermometer en het mikroskoop^
Lammertijn het damastweven uitgevonden, in den loop
van deze eeuw verbeterde de geleerde natuurkundige,
Christiaan Huygens, het mikroskoop en bedacht hij den
slinger aan de uurwerken, terwijl Jan van der Heyden
te Amsterdam de slangbrandspuiten uitvond en de straat-
lantaarns tot verlichting der stad bedacht.
Hebben wij in al, wat we tot nog toe van den bloei-
tijd der Eepubliek vermeldden, niets dan goeds verno-
men, ook die tijd had zijn verkeerdheden en gebreken.
Behalve dat men zich door zucht naar winst in den
handel niet altijd even rechtvaardig en eerlijk betoonde,
en vooral ook bij de uitbreidingen van gebied in de
Oost zich meermalen aan daden van geweld en heersch-
zucht schuldig maakte, ook het inwendig bestuur der
Eepubliek liet dikwijls veel te wenschen over. De staat-
kundige verdeeldheid, waarvan wij reeds bij Maurits en