Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
Verscheidene provinciën en steden gaven door het
stichten van Hoogescholen of andere inrichtingen van
onderwijs gelegenheid tot een wetenschappelijke opvoe-
ding. De Hoogeschool te Leiden, reeds gesticht te mid-
den van den heftigsten strijd met Spanje, bloeide door
de groote mannen, die als leeraren aan haar verbonden
waren en de uitstekende geleerden, die door haar ge-
vormd werden. Nevens die oudste onzer Hoogescholen
verrezen die van Franeker, Groningen, Utrecht en Har-
derwijk, terwijl te Deventer en te Amsterdam doorluch-
tige scholen gesticht werden.
De dicht- en letterkunde, de schilder-, beeldhouw-,
druk- en graveerkunst, vonden niet alleen vlijtige be-
oefenaars, maar in elk dier vakken kunnen wij mannen
aanwijzen, die in den loop van die eeuw, zoowel bij
den aanvang als in vervolg van tijd, met grooten roem
bekend zijn geworden, terwijl tevens onderscheidenen
door hoogst gewichtige uitvindingen aan de weten-
schappen en het maatschappelijk leven groote diensten
hebben bewezen.
De opnoeming van al die dichters, geleerden, kunste-
naars en uitvinders zou voor u tamelijk vervelend en
ook 'weinig nuttig zijn. Enkelen willen wij toch ver-
melden.
Aan het hoofd der dichters stond Joost van Vondel
en nevens hem, in het eerste gedeelte van dit tijdvak.
Piet er Corneliszoon Hooft, Constantijn Huygens en Ja-
kob Cats; later waren het Johannes Antonides, Jeremias
de Decker, Hubert Cornelisz. Poot, de friesche dichter
Gijsbert Jakobs of Japiks, die den roem onzer dichtkunst
handhaafden.
Als geleerden en geschiedschrijvers muntten uit: Hnga
de Groot, Bor, van Meeteren en Brand; als wis- en