Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
aanzienlijke, mannen, eenvoudig in hun huiselijk verkeer;
maar wanneer het er op aankwam om den luister en
rijkdom der Eepubliek te vertoonen, zooals bij de. ont-
vangst van aanzienlijke vreemdelingen of het bezoek van
buitenlandsche vorsten, dan werd er een pracht in kleeding
en wapenen, in huisraad en versieringen ten toon ge-
spreid, zooals in de machtigste rijken van die tijden
nauwelijks gezien werd. Had men zich vroeger veelal
met eenvoudige, dikwijls uiterlijk weinig aanzienlijke,
woningen vergenoegd, thans rezen in de groote koop-
steden, die prachtige en smaakvolle koopmanshuizen op,
die nog door hun hechten bouw en hun kostbare inrich-
ting onze bewondering gaande maken. Kleeding en huis-
raad bleven in de eerste helft van dit tijdvak zich meer
door de fijnheid en kostbaarheid der stof en de degelijk-
heid van bewerking dan door sierlijkheid of praalvertoon
kenmerken. Later k^am daarin gaandeweg merkelijke
verandering, vooral door het voorbeeld van een menigte
vreemdelingen, waaronder inzonderheid uit hun land
verdreven Franschen waren, die zich hier nederzetten en
die, ofschoon zij door hun bekwaamheid, vooral in fa-
briekzaken groot voordeel aanbrachten, toch ook veel
hebben bijgedragen tot de navolging van vreemde zeden,
waardoor zich het laatste gedeelte van dit tijdvak inzon-
derheid kenmerkte.
De bloei van de Republiek openbaarde zich echter
niet alleen in de uitbreiding van handel en scheepvaart
en het winnen van groote schatten, — ook ten aanzien
van de beoefening van kunsten en wetenschappen, deed
zich die bloei kennen, en, kunnen wij op stoute zeevaar-
ders en groote vlootvoogden wijzen, wij kunnen niet
minder roemen op mannen, die zich in kunst en weten-
schap een grooten naam verwierven.