Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
bekwame zeelieden en moedige verdedigers des Vader-
lands deden kennen.
Onze Vloot was evenwel in den aanvang van dit
tijdvak niet zoo talrijk en de oorlogsschepen waren niet zoo
groot en sterk, als men zich dat wel verbeelden zou.
Integendeel. Vele onzer beroemde vlootvoogden, onder
anderen de oude Tromp, klaagden dikwijls over den
slechten toestand der schepen, als die in geen vergelij-
king konden komen met die der Engelschen, daar men
veelal gewoon was, gewone koopvaardijschepen, als de
nood het vorderde, tot oorlogsschepen , in te richten. Het
was dan ook in de eerste helft der 17® eeuw meer aan
de bekwaamheid onzer vlootvoogden en de dapperheid
van ons zeevolk dan aan den uitmuntenden staat van
onze zeemacht te danken, dat wij meer dan eenmaal
zegevierend uit den strijd met machtiger naburen terug-
kwamen. — Eerst in de laatste helft der 17e eeuw
mocht onze vloot door de talrijkheid en den forschen
bouw der schepen onder de schoonste vloten van de
Europesche zeemogendheden gerekend w^orden.
Groot was de verandering, die het land ook in zijn
uitwendig voorkomen in dit tijdvak onderging. Behalve
de uitbreidingen en verfraaiingen der steden als gevolg
van de vermeerderde welvaart en toenemende bevolking,
werd een deel der verworven schatten aangewend tot
het droogmaken van meren en uitgebreide plassen, het
aanleggen of verzwaren van dijken, het verbeteren van
de middelen van gemeenschap, het graven van vaarten
en kanalen, en het maken van wegen.
De levenswijze onderging ten gevolge van dit alles,
vooral op het einde van dit tijdvak, een niet geringe
wijziging. Lang evenwel bleven nog vele, en daaronder