Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
keeten, papier- en oliemolens was door de geheele repu-
bliek verspreid en leverde zijn voortbrengselen aan de
naburige landen. Tengevolge van de tijdsomstandigheden,
die wij u later zullen leeren kennen, had er in den loop
van die anderhalve eeuw wel groote afwisseling in dien
bloei van handel en nijverheid plaats, werden dikwijls
aanzienlijke verliezen geleden en stonden soms zeevaart
en handel bijna stil, maar telkens openden zich die bron-
nen van welvaart met vernieuwde kracht, zoodat tegen
het einde der IS""' eeuw groote schatten in de Republiek
waren opgestapeld, en eigenlijke armoede genoegzaam
niet gekend werd.
Aan die uitbreiding van buitenlandschen handel brach-
ten ook vooral onderscheidene stoute zeevaarders toe, die
Oost- eu West-, Zuid- en Noordwaarts stevenden om nieuwe
landen te ontdekken. Beroemd in dit opzicht waren OH-
vier van Noord, Abel Tasman, Joris van Spilbergen en
Willem Schouten. Aan de Kaap de Goede Hoop stichtte
de wondheeler van Eiebeek een volkplanting, die weldra
tot hoogen bloei steeg en een gewenschte rustplaats voor
onze Oost-lndievaarders aanbood.
Die verre zeetochten vormden voortdurend ervaren en
stoute zeelieden, terwijl de krijgsverrichtingen in Oost
en West aan de Republiek bekwame zeevoogden deed
verkrijgen, die ook dan vooral van dienst waren, als
naburige vijanden den Staat aanvielen. Onze beroemdste
zeehelden werden op zoodanige wijze gevormd. Wij noem-
den u reeds Piet Hein, Tromp, Banckert en Witte Corn.
de Wit. In den loop van deze eeuw waren het vooral
de beroemde Michiel Adriaansz. de Ruiter, de Evert-
sen, van Galen, Kortenaar, Tjerk Hiddes de Vries,
Douwe Aukes, van der Zaan, van der Hulst, David
Vlug, Izaac Sweers en menige anderen, die zich als
9*