Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
nemen van 't geen zij in dat tijdvak was ten aanzien
van haar uit- en inwendigen toestand.
Had de Oost-Indische Compagnie zich reeds voor het
sluiten van den Munsterschen Vrede aanzienlijke bezit-
tingen verworven en haren handel over den geheelen Indi-
schen Archipel uitgebreid, in den loop van deze anderhalve
eeuw stegen de winsten, door haar behaald, tot een
verbazende hoogte. Zij had den alleenhandel in alle
Oost-Indische produkten. Uit Java ontving men rijst;
van Sumatra en Borneo peper, kamfer en kostbare hout-
soorten; van de Molukken specerijen; van Ceylon pare-
len, ivoor en kaneel; uit China en Japan porcelein en
thee. Ook West-Indië gaf haar voortbrengselen, ofschoon
de Compagnie, die voor den handel op die streken was op-
gericht, door slecht beheer niet langer dan tot de helft
der 17''° eeuw in stand bleef. Maar niet alleen op Oost
en West, ook op de landen van Europa werd aanzien-
lijke handel gedreven. Van Antwerpen, de oude beroemde
handelsstad van Zuid-Nederland, vertrok, nu die stad
aan de Spanjaarden gebleven en de vaart op de rivier
de Schelde gesloten was, een groot aantal der rijkste
kooplieden naar Eotterdam en vooral naar Amsterdam,
en maakte deze stad tot een der aanzienlijkste koopste-
den van Europa. De granen uit de landen aan de Oost-
zee werden inzonderheid door haar bij duizende lasten
naar de Middellandsche zee gevoerd; Eotterdam dreef
handel met Frankrijk en Engeland, Dordrecht met
Duitschland vooral in houtwaren en wijnen; Enkhuizen
was het middelpunt van de haringvangst, en de Hol-
landsche haring door geheel Europa beroemd. Ook de
fabrieken namen voortdurend in bloei toe. Een groot
aantal suikerraffinaderijen, linnen- en lakenfabrieken, zout-