Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
"Wie zou Neêrlands God niet eeren,
Die zijn macht
In ons onheil af te keeren,
Heeft volbracht!
Laat ons dan zijn goedheid roemen
Hand aan hand,
En Hem steeds den Redder noemen.
Van ons land.
de kepubliek in bloei.
I.
Wij zijn nu gekomen tot den tijd, waarin de Repu-
bliek der Vereenigde Nederlanden gedurende een tijdvak
van bijna 150 jaar als een zelfstandige staat in vele
opzichten deel genomen heeft aan de algemeene zaken
van Europa. In die anderhalve eeuw, van het jaar 1648
tot 1795, moest zij zich meermalen tegen den naijver
van andere volken verdedigen, voerde zij bij herhaling
oorlogen tegen machtige naburen, kwam zij zelfs eens tot
aan den rand van haar ondergang, maar wist zij zich,
gesteund door haar uitgebreiden handel, geholpen door
haar uitstekende scheepsbevelhebbers en onder het bestuur
van bekwame en voortreffelijke staatslieden niet alleen
staande te houden, maar ook een der belangrijkste plaat-
sen onder de volken van Europa te verwerven. Een
samenloop van omstandigheden, grootendeels het gevolg
van eigen verkeerdheden, deed op het einde van dit
tijdvak dien bloei verminderen en de eens zoo machtige
Republiek haar onafhankelijkheid verliezen.
Voor wij in enkele der voornaamste gebeurtenissen
de geschiedenis van de Republiek in die eeuw voorstel-
len, willen wij, tot richt verstand, een algemeen overzicht
9