Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
dom van 63 jaren stierf. Als zijn vader en zijn broeder
blijft Frederik Hendrik Lij ons in dankbaar aandenken,
als die het groote werk, dat deze begonnen hadden, zoo
krachtig heeft voltooid.
De vijftiende Mei van het jaar 1648 was voor ons
Land een gewichtige dag, Rieds in Januarij h^id men
voorloopig den vrede geteekend, waarbij de Republiek
voor altijd als vrij en onafhankelijk erkend werd, en nu
kwamen de gezanlen van Spanje en van de Rapubliek
der Vereenigde Nederlanden bijeen, om dien vrede plech-
tig te bekrachtigen. In de groote zaal van het stadhuis te
Munster stonden zij daar rondom de tafel, waarop het
gel eckende verdrag van vrede neérgelagd was. Da Spaan-
sche gezanten met de hand op 't Evangelie en 't kruis,
de onze met de rechterhand ten hemel geheven, zwoeren
daar vrede met elkander te maken, vrede na zoo lang-
durigen en hardnekkigen strijd. Dat jaar 1648 is een
jaar, dat onuitwischbaar in ons geheugen moet gegrift
zijn; 't was het jaar, dat het loon bracht voor zooveel
opoffering en lijden, dat de kroon zette op het werk der
vaderen en ons voor geheel Europa deed optredan als
een vrije, zelfstandige staat.
Op den vijfden Juni werd de vrede alomme in het
land afgekondigd. Een treffend verschil! Voor tachtig
jaar vielen, ook op den vijfden Juni, ondar het gsroffal
\ der Spaansche trommen, de hoofden van de Graven van
Egmond en Hoorn, en, door de vrees verstomd, zag
't volk het aan. Nu werden ook de trommsn geroerd, de
klokken geluid; maar juichende verhief nu het volk zijn
stem en dankte God in den hemel, die da verdrukking
had doen voirbijgaan, en voorspoed uit lijdan had doan
geboren worden. »