Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
pcrbestuur om- onze buiteiilandsche betrekkingen; hij
verklaart oorlog en maakt vrede, en heeft het oppergezag
over de land- en zeemacht. Hij heeft het recht om ridder-
orden in te stellen en verdienstelijke mannen daarmede
te vereeren, terwijl hem tevens de macht is opgedragen
om gratie te verleenen van straffen, door rechterlijke von-
nissen opgelegd.
Aan den Koning behoort de Uitvoerende macht: de
wetten, die voor het Land geldende zijn, worden door
hem ge-handhaafd en ten uitvoer gelegd, terwijl die wet-
ten zeiven door hem aan de Staten-Generaal, waarvan wij
later zullen hooren, voorgesteld, en, nadat zij door dezen
zijn aangenomen, bekrachtigd worden.
In de regeeriug wordt de Koning bijgestaan door
een Baad van Siaie en door Ministers. Aan dien
Eaad van State, wiens leden door den Koning zelven
benoemd worden, doet Hij mededeeling van alle voor-
stellen, die door Hem aan de Staten-Geueraal zullen ge-
daan worden, of die Hem door die Staten toegezonden
zijn; Hij wint daarover, zoo wel als over andere alge-
meene maatregelen van inwendig bestuur, de gedachten
in van dien Eaad, en meldt dan ook bij alle wetten,
dat de Kaad van State deswege gehoord is.
De Ministers staan aan het hoofd van bijzondere afdee-
lingen van Bestuur. Zoo hebben wij een Minister van
Buitenlandsche zaken, aan wien het behartigen van onze
belangen met andere volken is opgedragen; een Minister
van Binnenlandsche zaken, die het bestuur heeft over
veel wat het land inwendig betreft, zooals het onderwijs,
de kunsten en wetenschappen, het armwezen, de publieke
werken, dijken en wegen; een Minister van l'inantiën,