Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
kwaam vlootvoogd in Marten Harpertszoon Tromp. Als
voorbeeld, hoe onze zeelieden in dien tijd tegen de Span-
jaarden wisten te vechten, en met welk een uitstekenden
moed die Tromp bezield was, willen wij in enkele bijzon-
derheden hooren, hoe het in den beroemden Slag bij
Duins toeging.
De Spiiansche Koning wilde in 1639 nog eens een krach-
tige poïing ter zee doen. Een aanzienlijke vloot van
meer dan zestig groote schepen, gewapend met 1700
kanonnen en onder bevel van den Admiraal Don An-
thonio D'Oquendo, kwam op ons land af. Onze Admi-
raal Tromp had slechts 13 schepen bij zich, waarmee
hij in het Kanaal kruiste. Nauwelijks hnd hij de na-
dering van den vijand vernomen, of hij zond aan twee
andere bevelhebbers. Witte Cornelis de With en Joost
Banckert, die ieder met eenige schepen insgelijks in zee
waren, daarvan bericht met bevel, zich bij hem te voe-
gen. 'i Eerst was de Wi h bij hem, en, ofschoon toen
nog maar 17 schepen sterk, vallen zij den vijind aan en
brengen hem reeds merkelijke schade toe. En toen nu ook
Banckert verscheen, gmg het met vernieuwden moed op
den vijand los. Deze moet spoedig wijken en vlucht naar
de reede van Duins, waar hij beschutting zoekt onder de
kasteeleii der Engelschen. De kleine vloot van Tromp is
nu niet bij machte, om hem daar met goed gevolg aan
te tasten; waarom de VViih naar het Vaderland gezonden
wordt, ten einde hulp te halen. En nu bleek, waartoe
vereende krachten en ernstige wil in staat zijn. Op allo
werven in het land ging men aan den arbeid om schepen
in orde te maken en ten oorlog uit te rusten; van alle
zijden riep men het zeevolk op, om zich tot de dienst aan
te geven, en binnen vier weken had Tromp een vloot
van ruim 90 schepen en 11 branders onder zijn bevel.