Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
kreeg. Deze veroverde landstreken kresen vervolgens
den naam van Generaliteits landen, omdat zij niet als
de overige deelen des lands door afzonderlijke staten be-
stuurd werden, maar onmiddellijk onder het bewind van
de Staten-generaal stonden.
Onder de beroemdste daden, door Frederik Hendrik
verrieht, waren de belegeringen en innemingen van 's Her-
togenbosch en Maastricht. De eerste stad veroverde hij,
niettegenstaande zij een sterke en van alles wel voorziene
vesting Avas, en daarenboven door een beroemd veldheer
verdedigd werd. Ja, toen de Spanjaarden, om den Prins
van 's Hertogenbosch af te trekken, een inval in de Re-
publiek deden, liet hij zich daardo r niet verschrikken,
maar nam zoodanige wijze maatregelen, da' de vijand
weldra aftrekken en 's Hertogenbosch zich aan hem overgeven
moest. Ook de verovering van Maastricht Avas een roem-
rijk feit. Frederik Hendrik nam die vesting in, niette-
genstaande twee vijandelijke legers, aangevoerd door be-
kwame veldheeren, het zochten te beletten.
Intusschen had men ook ter zee niet stil gezeten.
Na het eindigen van het Bestand was er, nevens de
Oost-Indische Compagnie, ook een West-Indische opge-
richt, die voornamelijk ten doel had zicli bezittingen in
Amerika te verAverven, en op die rijke gcAvesten handel
te drijven. En dit gelukte, in de eerste jaren althans,
bijzonder goed. Onder den dapperen vlootvoogd Piet
Hein werden in Amerika belangrijke veroveringen ge-
maakt, en in 1628 viel zelfs een rijkgeladen vloot der
Spanjaarden, gewoonlijk de Zilvervloot genoemd, in zijn
handen. Jammer, dat die knappe zeeheld reeds in het
volgende jaar in een gevecht tegen de Duinkerkers sneu-
velde. Na hem iiadden wij echter een nog wel zoo be-