Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
grond gelegd voor onze vrijheid en zijn werk met zijn
dood bezegeld, Maurits had door zijn groote bekwaam-
heden en door zijn liefde voor het Vaderland die vrij-
heid bevestigd, en den grond helpen leggen voor de vol-
gende grootheid der Eepubliek.
Fkedekik Hendrik, die nu door de meeste provin-
ciën tot stadhouder en door de algemeene Staten tot op-
perhcbber van het leger was aangesteld, had onder zijn
broeder Maurits reeds bij herhaling blijken gegeven, dat
hij voor dit alles best in staat was. Vol mo d had hij
reeds op zestienjarigen leeftijd in den slag bij Nieuw-
poort zijn broeder Ier zijde gestaan, en in de verschil-
lende gi;vechten en belegeringen, welke onder Maurits
hadden plaats geliad, was door hem ten volle getoond,
dat hij zijn vader en broeder waard was. Nu hij na
Maurits dood diens hooge betrekkingen kreeg, gebruikte
hij zijn invloed, om zooveel mogelijk de inwendige
rust te herstellen, en de partijschappen, die altijd nog
vooral in 't godsdienstige waren blijven bestaan, te
dotn ophouden. Dit gelukte hem dan ook voor een ge-
deelte. Niet minder wijdde hij zijn krachten en groote
bekwaamheden aan de verdere voltooiing van het werk
zijns broeders. Had deze het land van den vijand be-
vrijd, en den oorlog buiten de Republiek weten te
brengen, Frederik Hendrik trachtte vooral rondom het
grondgebied des lands een streek gronds met behoorlijke
vestingen voorzien, te verkrijgen, ten einde zoo doende
den vijand verre van den eigenlijken vaderlandschen bo-
dem verwijderd te houden. En hierin slaagde hij bij
uitnemendheid. Onderscheidene steden en sterkten in
Brabant, Limburg en Staats-Vlaanderen werden door
hem veroverd, waardoor hij den naam van stededwinger