Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
gerust waren. Onder bekwame bevelhebbers, zooals van
der Hagin, Matelief en Jan Pietersz. Kojn kwamen de
belangrijkste en vruchtbaarste eilanden der Indische zee
in ons bezit. De laatste inzonderheid wist door zijn
kloek beleid de Portugeezen zoowel als de Engelschen in
ontzag te houden, en toen de vorst van Jacatra, opge-
stookt door de Engelschen, onze vestiging bij die stad
aantastte, daagde Koen weldra met zijn vloot op, ver-
woestte Jacatra en stichtte op de puinhoopen van die
stad de hoofdplaats van Neêrlands-Indië, de beroemde
stad Batavia. Dit was in het jaar 1619.
V.
't Bestand was dan gesloten en het land kreeg rust.
Maar, wij zeiden 't reeds, althans van buiten. De wei-
nige overeenstemming, die er bij het sluiten van dat
bestand gebleken was tusschen de twee voornaamste
mannen in de Republiek, werd in vervolg van tijd hoe
langs zoo minder, en eindelijk was het niet wel mogelijk,
dat beide mannen, als vroeger, nevens elkander konden
werkzaam blijven. Beiden telden onder de bekwaamste
en aanzienlijkste in het land hun voorstanders en vrien-
den, en zoo ontstonden er ongelukkig twee partijen, die
wederkeerig meenden, dat het welzijn des lands alleen
kon bevorderd worden door den ondergang van de
partij, die hij tegenstond. Ongelukkig, dat in dien zelfden
tijd ook op kerkelijk gebied twist ontstond, en die twisten
met de staatkundige vermengd werden, waardoor beide
partijen nog meer van elkander verwijderd raakten,
't Liep eindelijk zoo hoog, dat Oldenbarneveld en eenige
zijner vrii nden, waaronder vooral de beroemde Hugo de
Groot Bil Hoogerbeets waren, van landverraad beschul-
digd en gevangen genomen werden. Johan van Olden-