Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
Terwijl men hiermede nos; bezig was, had Cornelis
Houtman in Lissabon nadere berichten weten in te win-
nen aangaande den weg, dien de Portugeezen naar
Indië volgden. In het vaderlaml teruggekomen, werd hij
met zijn broeder Frederik door eenige kooplieden langs
den zeeweg om de Kaap de Goede Hoop gezonden, en zij
kwamen dan ook gelukkig in Oost-Indië aan. Hun
tocht liep door den naijver der Portugeezen wel niet
zeer voordeelig af, maar toen men eenmaal van den weg
zeker was, volgden anderen spoedig het voorbeeld van
Houtman en wtldra werd de vaart op Indië algemeen.
Dit had echttr ook zijn nadeel, daar men in Indië
elkander de waren zocht af te winnen door al hooger en
hooger prijzen te besteden, en er dikwijls schepen naar de
Oost gingen, die in 't geheel geen lading konden krijgen.
Om hierin te voorzien, besloten de Staten tot het op-
richten eener Maatschappij, aan wie het alleen vergund
zou zijn, handel op Indië te drijven. Deze Maatschappij
kwam in lß02 tot stand. Zij heette in vervolg van
tijd Oost-Indische Compagnie en had het recht in naam
der Algemeene Staten verbonden te sluiten met de In-
dische Vorsten, krijgsvolk aan te nemen en ambtenaren
en bevelhebbers te benoemen. Zij bestond uit vijf vereeni-
gingen. Kamers genoemd, namelijk: die van Amsterdam,
Zeeland, Delft, Rotterdam en het Noorderkwartier (Hoorn en
Enkhuizen) terwijl het algemeen bestuur was opgedragen aan
zeventien leden. Binnen weinige jartu breidden zich de
zaken der Compagnie tot een verbazenden omvang uit,
en millioenen schats kwamen door deze Maatschappij in
het vervolg aan het Vaderland ten nutte. Eeeds in
1611 werden 18000 balen peper verkocht en in 1616
bezat de Maatschappij een vloot van 38 groote schepen,
die allen behoorlijk bemand en ook ten oorlog toe-