Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
Het waren echter niet alleen zeegevechten, waardoor
de Nederlanders hun alouden roera als zeevaarders hand-
haafden en den vijand afbreuk deden, — wat in vervolg
van tijd het grootste voordeel gaf en hun in staat stelde
den kostbaren strijd vol te houden, waren hun scheepvaart
en daarmee verbonden handel.
Nog voor het einde der 16''® eeuw zeilden reeds bij
de 800 schepen naar de Oostzee, en voeren 400 schepen
naar Italië om aldaar granen te brengen. En niet alleen
was de vaart op Engeland en Frankrijk zeer levendig,
ook andere, verder gelegen landen, zooals Rusland, wer-
den bezocht, en aldaar niet alleen de eigen producten,
maar ook de voortbrengselen van andere landen heen
gevoerd. Ja zelfs op Spanje bleven handel en scheepvaart
voortgaan, dewijl Filips niet ongaarne zag, dat zijn
land voorzien werd van de voortbrengselen der Holland-
sehe fabrieken. Toen hij echter meester van Portugal
werd, en daardoor vele bezittingen in Indië verkreeg,
verbood hij aan de Hollanders de vaart op zijn landen,
opdat het voordeel van den handel in de Indische waren
alleen aan zijn onderdanen mocht komen, daar geen an-
der volk bekend was met den weg ter zee naar Oost-
Indië. Door dit verbod meende hij tevens een onher-
stelbaren slag aan de welvaart der Nederlanders toe tc
brengen. En dit zou het geval geweest zijn, indien onze
Vaderen geen Hollanders geweest waren. Nu lieten zij
zich zoo gauw niet ontmoedigen. Eerst deden zij po-
gingen om door het Noorden naar Indië te komen;
maar die mislukten. Bij een dier tochten zagen zich de
schepelingen onder aanvoering van Heemskerk en Ba-
rends genoodzaakt, op het eiland Nova-Zembla te over-
winteren. Gij kent zeker het schoone gedicht van onzen
Tollens wel, waarin die overwintering beiongen wordt?