Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
geland te erkennen. En nu, Frankrijk en Engeland bond-
genooten, en Spanje verlangende naar vrede. Wat had zoo
gelukkige wending teweeg gebracht? Wij hoorden reeds
dat dit voor een goed deel kwam door de vereenigde
werkzaamheden van Oldenbarneveld en Maurits. Er was
echter nog iets bij gekomen. De oude lust der Neder-
landers, inzonderheid van de Hollanders en Zeeuwen, in
de zeevaart was ook bij de worsteling tegen Spanje niet
verfl.iuvvd. Wij zagen reeds, hoe de aanleiding tot het
afwerpen van het Spaansche juk van de Watergeuzen
kwam, en na dien tijd namen de Hollandsche, Zeeuwsche
en Friesche zeelui niet weinig deel in den strijd tegen
de Spanjaarden. Toen Filips, vertoornd om de hulp die
Engeland ons door de zending van Leicester gegeven
had, in het jaar 1588 besloot om met een ontzaglijke
vloot, die hij de onoverwinnelijke noemde, dat land te
veroveren, om zich daarna met minder moeite ook van
deze gewesten meester te maken, rustten de staten ins-
gelijks een vloot uit, die onder bevel van den Admiraal
van Zeeland, Justinus van Nassau, de haven van Duin-
kerken bezet hield, en alzoo belette, dat een aanzien-
lijke versterking de Spaansche vloot te hulp kon komen,
terwijl deze door de Engelschen en eenige van onze
schepen deerlijk geteisterd werd. Van die ontzaglijke
vloot kwam slechts een klein gedeelte terug. Later ver-
eenigde men zich nog eens met de Engelschen en
deed een roemrijken tocht naar Cadix, en nauwelijks was
men eenige jaren in de zeventiende eeuw of een aan-
zienlijke vloot stevende onder Heemskerk naar het sterke
Gibraltar, om in de haven van die Spaansche stad zelf,
de vloot der vijanden op te zoeken eu te vernielen.
Heemskerk verbrandde een groot aantal schepen, maar hij
zelf sneuvelde.