Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
Maurits geen oogenblik den moed of zijn tegenwoordig-
heid van geest. De schepen, waarmee hij overgekomen
was, deed hij in zee steken, ten einde alle gedachten aan
vluchten hij de zijnen tegen te gaan. Door de matrozen
liet hij daarop eenige stukken geschut op dtn top van
de duinen plaatsen, liet onder dat geschut planken leg-
gen om te voorkomen, dat zij bij het afschieten in het
zand zakten, en stelden zijn leger zóó, dat zou tn wind
den vijand in het gezicht moesten hinderen. Is adat hij
nu daarenboven een deel van zijn leger onder een zeer
bekwaam bevelhebber dieper het duin in had gezonden
met last, om in 'teerst geen deel aan het gevecht te
nemen, maar eerst op den vijand aan te vallen, als deze
van den aanhoudenden strijd vermoeid was, wachtte hij
Albertus af. Hevig was daarop de strijd. Nu eens won-
nen de Spanjaarden eenigen grond, dan weder werden
zij met kracht door Maurits en de zijnen terug gedre-
ven, De prins vertoonde zich overal, waar het gevaar
het dreigendst was, en wist door zijn onverschrokken-
heid en bedaarden moed spoedig de orde te herstellen,
waar die üoor den heftigen aanval des vijands verbroken
was. Spoedig bleek daarop het nut van de voorzorgen
door onzen veldheer genomen. Terwijl de kanonntn van
den vijand bij ieder schot al dieper en dieptr in het
zand zonken en eindelijk niet meer te gebruiktu waren,
kon Maurits ongehinderd voortgaan met zijn geschut
te werken. Nadat het gevecht ondtrschtidene uren met
groote hevigheid was volgehouden, begonnen de Span-
jaarden te verflauwen, en nauwelijks zag Maurits dit,
of hij gaf bevel aan de troepen, die hij tot nog toe ge-
spaard had, om zich op den vijand te werpen. Die
schok was niet te w(êrstaan, en weldra sloeg het
Spaansche Ifger op de vlucht. Albertus zelf ontkwam