Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
zijn knechts trouw had laten pompen om te maken, dat men
het hoesten niet hoorde, zeide nu tot de Spanjaarden : //Ka-
meraden! mij dunkt, we moesten voor van daag uit-
scheiden. Gij hebt nu vooreerst turf genoeg, morgen
de rest. Daar hebt ge voor uw hulp wat drinkgeld,
laten wij na gaan rusten." Dit werd goedgevonden,
's Nachts, toen alles in diepe rust was, klommen de sol-
daten met Heraugière voorzichtig uit het schip, maakten
de wacht af, overrompelden de bezetting van het kasteel
en lieten 's morgens vroeg de Nederlandsche vlag van den
toren wapperen. Maurits, die niet verre van daar met
zijn leger lag, had nauwelijks dit teeken gezien, of hij
trok op de stad aan, die zich terstond aan hem overgaf.
Ook in het opm veld toonde Maurits, dat hij een
bekwaam legerhoofd was. Bij Turnhout sloeg hij eenmaal
met een geringe ruitermacht een veel grooter getal vijan-
den; maar inzonderheid toonde hij zijn bekwaamheid als
veldheer in den slag bij Nieuwpoort. Van dezen slag
willen wij insgelijks iets meer bijzonders verhalen.
Duinkerken, dat tegenwoordig aan Frankrijk behoort,
was in dien tijd een bezitting der Spanjaarden. In deze
stad woonden stoute zeevaarders, die, als kapers, jaren
lang ons veel nadeel hadden toegebracht, en zich van
menig koopvaarder hadden meester gemaakt. De Staten
hadden reeds lang gewenscht van dien last bevrijd te
worden en naar middelen omgezien, om met de Duin-
kerkers voor goed af te rekenen.
Nu was in het jaar 1598 Filips gestorven, maar hij
had kort voor zijn dood de Nederlanden, ter gelegenheid
van het huwelijk zijner dochter Isabella met den Aarts-
hertog van Oostenrijk, Alber:us, aan deze als bruidschat
geschonken. Die bruidschat leverde aan Alb^'rtus heel
wat zorg; want hij moest zich met weinig middelen en