Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
Breda, (het was nu in het jaar 1590) ofschoon een
familiebezittins: van het iiuis van Oranje, bevond zich
in de Spaansche macht en Maurits besloot er zich door
list meester van te maken. Hij stelde zich daartoe in
kennis met een zekeren schipper, van Bergen genoemd,
die gewoonlijk aan de bezetting de noodige brandstof
leverde, en nu weêr in last had een schip met turf naar
het kasteel te brengen. Met dien schipper kwam Mau-
rits overeen, dat deze onder in 't schip een zeventigtal
soldaten verbergen en hen alzoo naar het kasteel bren-
gen zou.
In alle stilte werd dan ook dit volk met den onver-
schrokken bevelhebber, Karei van Heraugière, ingescheept,
boven hun hoofd een zoldering van losse planken ge-
maakt, daarop de turf gestapeld en de tocht aange-
vangen. Maar dit ging in lange na niet gemakkelijk.
Hier en daar moest men zich met inspanning door het
ijs werken; het schip kreeg daardoor een lek, en de
soldaten zaten tot over de enkels in het water. Niet
lang duurde het, of verscheidene werden verkouden en
raakten aan het hoesten, zoodat het hoe langs zoo
moeilijker werd zich behoorlijk stil te houden. Één
hunner, Matthijs Helt, moest zelfs zoo aanhoudend hoes-
ten, dat hij, om zijn makkers niet te verraden, hun
zijn sabel aanbood om hem het leven te benemen, 't geen
natuurlijk door de and ren geweigerd werd. Eindelijk
kwam men voor 't kasteel. Gelukkig deed de Spanjaard,
die moest zien of alles in orde was, zijn onderzoek zoo
achteloos, dat hij van de soldaten niets merkte, en nu
begon men aan het ontladen. Spoedig was men tot
dicht aan de zuldering genaderd, zoodat Heraugière en
de zijnen reeds door de reten het daglicht konden zien.
De schipper, die op alles een nauwkeurig oog hield en
8