Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
Gij bemerkt dat in dien ouden tijd, in tegenoverstel-
ling van den tegenwoordigen, het volk weinig of in 't
geheel geen invloed op het bestuur des lands had, en
kunt al dadelijk begrijpen, dat, hij het bestaan van zoo
vele van elkander geheel onafhankelijke machten — zoo
als inzonderheid die der algemeene en der provinciale
staten, de stadhouders en de lands-advokaten of raadpensi-
onarissen — er veelmalen aanleiding tot botsing en oneenig-
heid was. Die oneenigheden liepen dikwijls zeer hoog,
waren veeltijds oorzaak van bittere partijschappen, en
brachten wel eens aanzienlijke en achtenswaardige mannen
in den kerker of zelfs wel op 't schavot. Wij doen u dit vooraf
opmerken, opdat het vervolg van de geschiedenis der
Eepubliek u meer verstaanbaar moge zijn, en ook om u
den, in dit opzicht zod zeer verbeterden, toestand van ons
volksleven te doen waardeeren.
III.
Oldenbakneveld en Maurus, die twee namen ver-
binden wij als van de mannen, aan wier bekwaamheid
en vaderlandsliefde wij, na den dood van Willem van
Oranje, het meest verplicht waren.
Joan van Oldenbarneveld werd kort na de komst van
Leicester tot advokaat van Holland aangesteld. Hij in-
zonderheid wist door zijn standvastigheid en zijn door-
zicht de plannen van den Engelschman te verijdelen; op
zijn raad werd de achttienjarige Maurits tot stadhouder
van Holland en Zeeland benoemd, en, na het vertrek van
Leicester, was hij vooral de man, van wien de kracht
van het binnenlandsch bestuur uitging. Als advokaat
van Holland, dat langzamerhand een groot overwicht op
de andere gewesten verkreeg, wist hij door den invloed