Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
volg van tijd de Vereenigde Nederlanden — zoo noemde
men de gewesten, die door de Unie van Utrecht nader
verbonden waren — bestuurd werden.
Eeeds vroeger spraken wij van de vroedschappen der
steden, en onder het bestuur de Bourgondische vorsten
van de staten, maar zeiden toen, dat die staten in het
algemeen bestuur des Lands weinig te zeggen hadden.
In de jaren, die na den aanvang van de worsteling met
Spanje tot nog toe verliepen, was die macht evenwel
langzamerhand toegenomen, en na de afzwering van Eilips,
het vertrek van Anjou, den dood van Prins WUlem en
de afwijzing van de opdrachten aan Frankrijk en Enge-
land, beschouwden dch de Staten als de hoogste overheid.
Van nu af waren de voornaamste regeeringslichamen:
de Vroedschappen der steden, Provinciale Staten,
de üaad van State en de Algemeene Staten-, terwijl
nog als bijzondere regeeringspersonen genoemd moeten
worden de lands-advoTcaten of raadpensionarissen en de
stadhouders. Gij merkt, dat daaronder veel namen voor-
komen, die wij bij de beschouwing van ons tegenwoor-
dig regeeringsstelsel bij den aanvang van dit boekje reeds
hebben genoemd; maar de werkkring van die vroegere be-
sturen was een gansch andere, dan die van de tegenwoordige.
De vroedschappen der steden hadden reeds van vroege
tijden af het bestuur gehad over al, wat met de gemeente
in betrekking stond. Onder de voorrechten, die de graven van
tijd tot tijd aan de steden geschonken hadden, behoorden ook
veelal de uitbreiding van het gezag en de vermeerdering
van de zelfstandigheid dier vroedschappen; en langzamer-
hand werden haar leden uit zekere bepaalde aanzienlijke
familiën gekozen. De vroedschappen van eenige der
voornaamste steden, die daarom stemhebbende steden
genoemd werden, kozen eenige leden uit haar midden.