Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
binding van Oranje en Nederland, is het gevolg van het
bewustzijn, dat in die innige verbinding mede een waar-
borg van ons volksgeluk te vinden is.
Verpletterend klonk de mare van 's prinsen dood door
het land, en in de verbijstering van het oogenblik bood
men het oppergezag eerst aan Frankrijk, daarna aan
Engeland aan. Gelukkig voor onze onafhankelijkheid
in 't vervolg, wezen beide mogendheden die opdracht
van de hand. Het eenigste, wat wij verkrijgen konden,
was, dat de koningin Elisabeth ons tijdelijke hulp verleen-
de door het zenden van eenige hulptroepen onder Robert
Dudley, graaf van Leicester. Veel voordeel bracht die hulp
evenwel niet aan. Het werd spoedig duidelijk, dat Leices-
ter meer het oog had op de bevordering van zijn eigen
grootheid en macht, dan op het wezenlijk welzijn des
lands; en toen het nu bleek, dat onder zijn officieren en
soldaten verraders waren, die in het geheim met de Span-
jaarden heulden, was hij, na ruim een jaar hier geweest
te zijn, genoodzaakt, naar Engeland terug te keeren.
Wij misten toen die hulp; maar men leerde die spoedig
ontberen, daar zich weldra een tweetal mannen deed
kennen, op wier bekwaamheden men zich voortaan met
toenemende gerustheid ging vertrouwen, en waardoor er, na
't vertrek van Leicester, nimmer weder sprake geweest
is van opdracht der heerschappij aan een andere Mo-
gendheid of aan een bepaald persoon.
Die twee mannen waren .Toan van Oldenbahneveld
en Madrits van Or.\.nje.
II.
Eer wij u die beide mannen nader doen kennen, moe-
ten wij, om hetgene verder volgen zal wel te begrijpen,
een en ander meêdeelen omtrent de wijze, waarop in ver-