Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
gingen mislukt. Nu had zich een Bourgondiër, Balthasar
Gerards genoemd, in het vertrouwen van den prins weten
in te dringen. Met koelbloedige geveinsdheid had hij
zich voor het, anders zoo scherpziend, oog van den prins
weten te bedekken, en, voorgevende naar zijn land weder
te willen terug gaan, zelfs eenig reisgeld van dezen ont-
vangen. Voor dat reisgeld kocht hij pistolen en kruid,
en op het oogenblik, dat de prins hem zijn paspoort
uitreikte, schoot hij hem in de borst, „o God! ontferm
TJ over mij en over dit arme volk," was de laatste
bede, die van de lippen des stervenden kwam, terwijl
hij op den trap nederzeeg. Die laatste bede was de uit-
drukking van hetgene de ziel van Oranje steeds vervuld
had. „Dit arme volk," zoo dacht hij, toen hij zich het
eerst tegen Filips' geweldige maatregelen verzette. nDit
arme volk," zoo sprak hij, toen hij zijn bezitting ver-
kocht en met een leger te hulp snelde. „Dit arme volk,"
dat was zijn verzuchting, toen de nood aan alle kanten
steeg en hij dag en nacht werkzaam was voor het belang
der Nederlanders. Bij het bloed zijner liefste betrekkin-
gen, reeds voor de zaak der vrijheid gestort, bij dat van
Adolf, Lodewijk en Hendrik stroomde nu ook het zijne.
De dood van Vader Willem, waarmee hij bezegelde, al
wat hij en de zijnen voor het Vaderland gedaan hadden,
heeft een onverbreekbare band gelegd tusschen zijn huis
en Nederland; en, wanneer wij op zijn praalgraf te Delft
de woorden van Vader des Vaderlands lezen, zeggen
wij uit volle overtuiging: hij verdiende dien naam,
hij was inderdaad een vader voor het land. In de
volgende tijden is in het harte des volks Vader Wil-
lem blijven leven; de geschiedenis van zijn geslacht
en die van 't Vaderland zijn saamverbonden gebleven, en,
dat ook wij ons gelukkig gevoelen in de innige ver-